Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σήμερα 22/6 μετά τις 10.00π.μ.